Release Notice for ZOOM Release R-01-05-30

This release is assigned rtag R-01-05-30

Packages modified in this release:

Package slightly adjusted in this release:

CLHEP v1.6.8, cvs rtag V01-06-08

ErrorLogger v2.0.8; cvs rtag V02-00-08


As of 5/2/2001, the following rtags of ZOOM products exist:

Package Tag Version Unchanged Since Last Significant Change
Allocator V01-00-02 v1.0.2 v1.0.1 v1.0
CLHEP V01-06-08 v1.6.8 v1.6.8 v1.6.8
ErrLogEx V01-05-04 v1.5.4 v1.5.4 v1.5
ErrorLogger V02-00-08 v2.0.8 v2.0.8 v1.5
Exceptions V02-00-02 v2.0.2 v2.0.2 v1.2.8
HepTuple V02-00-02 v2.0.2 v2.0.1 v1.7.3
ISOcxx V01-05-01 v1.5.1 v1.5.1 v1.5
LinearAlgebra V01-03-13 v1.3.13 v1.3.13 v1.3.5
PhysicsVectors V02-00-03 v2.0.3 v2.0.3 v2.0
SIunits V01-00-01 v1.0.1 (KITS) v1.0.1 v1.0.1
ZMtools V02-00-01 v2.0 v1.5.3 v1.5
SpecialFunctions V01-02-00 v1.2 v1.2 v1.2
ZMutility V02-00-00 v2.0 v1.6 v1.5

Parent Pages:

FPCLTF Home Page- Fermilab at Work- Fermilab Home