Matrix * vector multiplication correctness tests results

Sample 5x5 matrix and 5-element vector:
Matrix:
       1000                  4                6                8             10
             4            1100              16              18             20
             6                16          1200              28             30
             8                18              28          1300             40
           10                20              30              40          1400
Vector:
         2
         4
         6
         8
       10
 

1. Matrix * Vector, 1 time

LinearAlgebra

Matrix * Vector =
  2.22e+03
  4.85e+03
    7.8e+03
  1.11e+04
  1.46e+04

LinearAlgebra (Symmetric Matrices)

Matrix * Vector =
  2.22e+03
  4.85e+03
   7.8e+03
  1.11e+04
  1.46e+04

CLHEP

Matrix * Vector =
          2216
          4848
          7800
        11056
        14600

CLHEP (Symmetric matrices)

Matrix * Vector =
          2216
          4848
          7800
        11056
        14600

CovMatrices (inherently symmetric)

Matrix * Vector =
+2.2160000000e+03
+4.8480000000e+03
+7.8000000000e+03
+1.1056000000e+04
+1.4600000000e+04
(Output had 1x5 form)
 

2. Matrix * Vector, 50 times (the product of the matrix and the vector is stored on the vector)

LinearAlgebra

Matrix * Vector =
 1.95e+157
 5.28e+157
 1.08e+158
 2.19e+158
 5.66e+158

LinearAlgebra (Symmetric Matrices)

Matrix * Vector =
 1.95e+157
 5.28e+157
 1.08e+158
 2.19e+158
 5.66e+158

CLHEP

Matrix * Vector =
 1.95426e+157
 5.28192e+157
 1.07965e+158
 2.18692e+158
 5.65941e+158

CLHEP (Symmetric matrices)

Matrix * Vector =
 1.95426e+157
 5.28192e+157
 1.07965e+158
 2.18692e+158
 5.65941e+158

CovMatrices (inherently symmetric)

Matrix * Vector =
+1.9542595431e+157
+5.2819190337e+157
+1.0796455212e+158
+2.1869198472e+158
+5.6594133641e+158
(Output had 1x5 form)
 

Tests were compiled and build using GCC 3.0.1

Nick Macks